බැඳුම්කර "අර්ජුන්" සිනමා කර්මාන්තයට

2016 වසරේ ලංකාවේ ආර්ථිකය හා දේශපාලනය සම්බන්ධව ජනප‍්‍රියම වචනයක් වූයේ බැඳුම් කරයයි.ඉතින් දැන් මේ බැඳුම්කරය කලාවට සම්බන්ධවෙනවා. ඒ සිනමාව තුළින්.

04 Dec 2016 0 comment

බැඳුම්කරය නිසා කව්රුත් හඳුනන "අර්ජුන්" දේශීය සිනමා කර්මාන්තයේ ප‍්‍රභල භූමිකාවක් බවට පත්වන්නට යනවා. නුදුරේදීම මෙරට සිනමාශාලා රැුසක හිමිකාරීත්වයක් අර්ජුන් වෙත හිමිවෙනවා. ඔහු ඒ හරහා ඔහුට හිමිකාරීත්වය ලබන සියළු සිනමාශාලා ඩිජිටලයිස් කර සිනමා කර්මාන්තයට නව ආයෝජන කරන්න පියවර ගැනීමට සූදානම් වන බවට මිරර් ආර්ට්ස් වෙත දැනගන්න ලැබුනා.

Leave a comment

Mirrorarts.lk Latest Gossip and Entertainment News of Sri Lankan Celebrities