සංහිඳියාවේ නාළිකාව ජනවාරියේ

ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇතිකරවීම පහසු කිරීම සඳහා රජය ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට සංහිඳියාවේ නාළිකාව ලෙස රූපවාහිනී නාළිකාවක් ආරම්භකරන බවත්, එය ජාතික රූපවාහිනියේ තෙවැනි නාළිකාව ලෙස පවත්වාගෙන යනබවත් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

02 Dec 2016 0 comment

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාව යටතේ ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා, ආපදා කළමනකරණ අමාත්‍යාංශවලවැයශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදයට එක්වෙමින් ඊයේ (01දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේබව කියා සිටියේය.

අදාළ නාළිකාව උතුරේ සිට ක්‍රියත්මක කිරීමට සැලසුම්කර ඇති අතර, එය උතුර දකුණ යාකරන නාළිකාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට නියමිතය.

එමෙන්ම සංහිඳියාව කරා යනගමනේදී වෛරී ප්‍රකාශන වැළැක්වීම පිළිබඳ නීතියක් තදින්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත්, නව නීති ගෙනඒමට නොහැකි නම් තිබෙන නීති බලාත්මක කළ යුතු බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a comment

Mirrorarts.lk Latest Gossip and Entertainment News of Sri Lankan Celebrities