ලංකාවේ සුන්දර ස්ථාන 12ක මුද්දර 12කට

ශ්‍රී ලංකාවේ අප්‍රකටම පවත්නා සුන්දර ස්ථාන 12ක මුද්දර 12ක් සහ සිහිවටන පත්‍රිකා 3ක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්දර කාර්යාංශය මගින් නිකුත් කොට ඇත.

05 Dec 2016 0 comment

බඹරකන්ද ඇල්ල, ෆෙඩ්‍රික් නෝර්ත් බංගලාව, හැමන් හිල් බලකොටුව, හුම්මානය, පූනරීන් වැලි කඳු, ඩෙල්ෆ් දූපතේ වන අශ්වයන්, ගෝවින්ද හෙළ, පුංචි ලෝකාන්තය, ක්වින්ස් ටවර්, සේනානායක සමුද්‍රය, තලෛයිමන්නාරම ප්‍රදීපාගාරය සහ පැරණි ජැටිය, කදිරමලෛතුඩුව ආදි ස්ථාන මෙම නව මුද්දර 12මගින් නිරූපණය කෙරේ.

තැපැල්පති රෝහණ අබේවික්‍රම මහතා විසින් මෙම නව මුද්දර 12 තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්. හලීම් මහතා වෙත භාර දී ඇත.

Leave a comment

Mirrorarts.lk Latest Gossip and Entertainment News of Sri Lankan Celebrities